Search This Website

Wednesday, 19 July 2017

TET 1 vidhyasahayak bharti Latest News

TET 1 vidhyasahayak bharti Latest News

TET-1 BHARTI SAD NEWS:- LOWER PRIMARY BHARTI NI JAHERAT AAVTIKALE NAHI AAVE.

VAHIVATI KARANOSAR LOWER PRIMARY BHARTI NI JAHERAT AAVTIKALE NA NEWSPAPER MA AAVSHE NAHI.

JAHERAT AAVTA MINIMUM 3-4 DIVAS NO SAMAY LAGASHE.

KUL JAGAYO 1300 J RAHESHE.

JAHERAT MATE NAVI TARIKH DECLARED KARVAMA AAVSHE.